Thêm nhiều tổng lớn ngành Giao thông sẽ IPO

31/03/2014 06:50

Hàng loạt doanh nghiệp ngành GTVT vừa hoàn tất bán đấu giá cổ phần rộng rãi ra công chúng với thành công vượt ngoài dự kiến.