Thêm quy định kiểm soát nước thải, khói thải từ phương tiện thủy

01/05/2020 16:40

Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về bảo vệ môi trường đối với cảng, bến và phương tiện thủy nội địa.

Thêm quy định kiểm soát nước thải, khói thải từ phương tiện thủy 1
Theo quy định hiện hành, phương tiện thủy không được thải chất ra đường thủy

Ngày 1/5, thông tin từ Vụ Môi trường (Bộ GTVT) cho biết, sau khi Báo Giao thông có bài “Lo ngại gia tăng ô nhiễm môi trường từ phương tiện thủy nội địa”, Bộ GTVT vừa có văn bản giao Cục Đường thủy nội địa VN và Cục Đăng kiểm VN triển khai một số nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy và tại cảng, bến thủy nội địa.

Theo đó, Cục Đường thủy nội địa VN tăng cường kiểm tra, bảo đảm sự tuân thủ quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2013 của liên Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Cụ thể: phương tiện thủy neo đậu tại cảng, bến thủy phải thực hiện thu gom, lưu giữ, chuyển giao rác thải, chất thải nguy hại (dầu mỡ, cặn dầu, giẻ lau dính dầu…) phát sinh từ hoạt động của phương tiện theo quy định. Cảng, bến thủy bố trí phương tiện tiếp nhận và tổ chức thu gom chất thải phát sinh từ phương tiện thủy, tàu biển neo đậu; có đầy đủ hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định đối với cảng, bến thủy.

“Cục Đường thủy nội địa VN tiếp tục rà soát, lồng ghép phù hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy và cảng, bến thủy nội địa trong dự thảo Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa”, nội dung văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật ký, nêu rõ.

Đối với Cục Đăng kiểm VN, Bộ GTVT yêu cầu tăng cường kiểm tra về trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trên phương tiện thủy, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy.

“Cục Đăng kiểm VN nghiên cứu, tham khảo quy định của các nước trong khu vực và trên thế giới để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải và khí thải từ hoạt động của phương tiện thủy nội địa”, nội dung văn bản nêu.

Huy Lộc