Thi công QL1 qua Quảng Nam: Lơ là đảm bảo ATGT, TNGT tăng "nóng"

11/07/2014 23:56

6 tháng đầu năm, TNGT trên địa bàn Quảng Nam, đặc biệt trên tuyến QL1 tăng đột biến. Nguyên nhân được xác định là do các đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL1 chưa chú trọng...