Thi công trở lại 8 hạng mục ĐS Cát Linh – Hà Đông

28/01/2015 19:27

Hôm nay (28/1), Ban QLDA Đường sắt cho phép thi công trở lại 8 hạng mục DA đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

thi công trở lại 8 hạng mục Đs cát linh – hà Đông
                                                                                                          

Đảm bảo ATGT là yếu tố tiên quyết

Các hạng mục này sau khi rà soát cho thấy đã đảm bảo các yêu cầu về hợp đồng, phương án thi công, đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ...

8 hạng mục được thi công trở lại gồm đoạn trụ  AR 26 –AR 27 thuộc khu gian (khoảng cách giữa 2 ga) Cát Linh – La Thành; đoạn trụ CR 1- CR 8 thuộc khu gian Thái Hà – Láng; đoạn trụ CR 25 –CR 32 thuộc khu gian Thái Hà – Láng và trụ DR 13 – DR 14 thuộc khu gian Láng – Đại học Quốc gia; kết cấu phần dưới ga Láng; Đoạn dầm đúc hẫng vượt Sông Nhuệ; đoạn trụ JR 39- JR 43 thuộc khu gian La Khê – Văn Khê; đoạn trụ KR 5-KR 19 và TL 1- TL 11 thuộc khu gian Văn Khê- Bến xe Hà Đông mới và đường tránh QL6.

Ngoài 8 hạng mục được thi công trở lại, đối với các vị trị trụ cầu khu gian khác, khu depot, bãi đúc dầm và các vị trí nhà ga đang thi công kết cấu phần dưới, Ban QLDA Đường sắt đang đôn đốc Tổng thầu EPC bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, yêu cầu TVGS kiểm tra, rà soát. Hạng mục nào đảm bảo, sẽ báo cáo Bộ GTVT cho phép triển khai thi công trở lại.

Sau khi rà soát, kiểm tra cho thấy các nhà thầu phụ vượt qua đợt kiểm tra bao gồm: Công ty TNHH MTV xây dựng công trình giao thông 829; Công ty cổ phần xây dựng & phát triển nhà Hà Nội; Công ty cổ phần Nhà X4; Công ty TNHH Utracon Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Minh Dũng; Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu khí; Công ty cổ phần Sông Đà 909.

TVGS phải thường xuyên có mặt ở hiện trường

Ban QLDA Đường sắt cũng yêu cầu Tư vấn giám sát (TVGS), Tổng thầu EPC hàng ngày trước khi thi công có trách nhiệm rà soát, kiểm tra biện pháp thi công, giấy phép thi công, công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... Nếu đảm bảo yêu cầu này, được TVGS cho phép, Nhà thầu mới được phép triển khai thi công. TVGS phải có mặt ở hiện trường khi nhà thầu thi công. Yêu cầu TVGS, Tổng thầu EPC thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... theo đúng chỉ thị số 23/CT- BGTVT ngày 11-11-2014 của Bộ GTVT và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Nếu nhà thầu không đảm bảo hoặc vi phạm, TVGS đình chỉ thi công và báo cáo PMU Đường sắt xem xét xử lý theo quy định.

Hàng ngày, hàng tuần, TVGS, Tổng thầu phải tiến hành đánh giá tiến độ thực hiện theo tiến độ thi công chi tiết đã được Tổng thầu, Nhà thầu phụ trình nộp và báo cáo Ban QLDA Đường sắt vào cuối ngày để kiểm soát tiến độ thi công, kịp thời thay thế các nhà thầu phụ kém năng lực trong thời gian 1 tháng thử thách. TVGS, Tổng thầu có báo cáo cụ thể nhân sự phụ trách thi công của từng hạng mục nêu trên, trình Ban QLDA Đường sắt để kiểm tra, phối hợp trong quá trình làm việc.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT về việc triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLCL&CTGT) đã có văn bản gửi Ban QLDA Đường sắt chấp thuận cho phép khởi động lại thi công các hạng mục của Dự án gồm: Hạng mục xây dựng Depot và sản xuất dầm trong bãi đúc dầm; vận chuyển, lao lắp dầm; thi công các trụ khu gian; thi công kết cấu phần dưới các nhà ga; hạng mục đường tránh QL6.

Thiện Anh

 

Nguyễn Anh Thiện