Thí điểm chọn nhân sự cấp phó từ kết quả thi tuyển cấp trưởng

10/05/2015 09:15

Nguyên tắc đặt ra là bảo đảm đủ số lượng Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc là ba theo quy định.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa có văn bản thông báo chủ trương của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về phương án thí điểm lựa chọn nhân sự, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT và Phó Giám đốc Học viện Hàng không VN thông qua kết quả thi Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT và Giám đốc Học viện Hàng không VN.

Thực hiện Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, trong tháng 5 và tháng 6/2015, Bộ GTVT sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT và Giám đốc Học viện Hàng không VN. Ngoài ra, các đơn vị này cũng cần được kiện toàn thêm cấp phó để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và bảo đảm số lượng theo quy định.

Nguyên tắc đặt ra là bảo đảm đủ số lượng Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc là ba theo quy định. Nhân sự không là Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc đương chức của đơn vị; có kết quả điểm thi Hiệu trưởng, Giám đốc đạt tối thiểu 50 điểm và cao thứ hai, thứ ba (theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp) và có nguyện vọng được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc.

Thanh Bình