Thí điểm cổ phần hóa bệnh viện công đầu tiên tại Hà Nội

14/05/2015 15:24

Xây dựng Đề án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

thí điểm cổ phần hóa bệnh viện công đầu tiên tại hà nội
 Thí điểm Cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ GTVT vận dụng các quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và các quy định có liên quan để xây dựng Đề án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bệnh viện Nam Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2006 của Bộ GTVT trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế giao thông Thăng Long, thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long. Ngày 28/6/2013, Bộ GTVT có Quyết định số 1837/QĐ-BGTVT về việc chuyển nguyên trạng Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long về trực thuộc Cục Y tế GTVT.

Xuất phát từ chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của Bệnh viện Nam Thăng Long nói riêng và hệ thống các bệnh viện thuộc ngành GTVT nói chung, Bộ GTVT đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ GTVT tiếp tục được thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long.

Bình Minh