Thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM

06/12/2016 06:32

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Ban Quản lý (BQL) An toàn thực phẩm TP HCM.

thí điểm thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm tp. hcm

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Ban Quản lý (BQL) An toàn thực phẩm TP HCM.

BQL là cơ quan thuộc UBND TP HCM, có chức năng giúp UBND TP tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn TP, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; Có trụ sở làm việc tại TP HCM. UBND TP quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL.

BQL có Trưởng ban và không quá ba Phó trưởng ban, có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập. Biên chế công chức của BQL được tính trong tổng số biên chế công chức của UBND TP HCM.

Thời gian thực hiện thí điểm ba năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

L.C