Thi lấy bằng thuyền trưởng phương tiện thủy sắp có nhiều thay đổi

07/11/2019 17:41

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, đề thi sẽ nâng lên 30 câu hỏi và làm đúng từ 25 câu trở lên mới đạt yêu cầu...

Thi lấy bằng thuyền trưởng phương tiện thủy sắp có nhiều thay đổi 1
Thuyền trưởng một phương tiện thủy du lịch hồ thủy điện Hòa Bình

Ngày 7/11, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, từ năm 2020 có nhiều điểm mới trong việc thi kiểm tra, sát hạch để cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 40/2019 của Bộ GTVT (quy định việc thi, kiểm tra, cp, cấp lại, chuyển đi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chun môn thuyn viên, người lái phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực từ 1/1/2020), số lượng câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tổng hợp là 30 câu (tăng 5 câu so với hiện nay) và áp dụng chung cho các hạng bằng thuyền trưởng, máy trưởng. Người thi phải làm đúng từ 25 câu trở lên mới đạt yêu cầu. Môn thi lý thuyết chuyên môn áp dụng hình thức thi vấn đáp, thí sinh có 30 phút chuẩn bị và 15 phút để vấn đáp.

Điểm mới khác là môn thi, kiểm tra thực hành (nội dung các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghip vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế) quy định thời gian tối đa của từng hạng bằng. Cụ thể: thi bằng thuyền trưởng hạng nht tối đa 120 phút; hạng nhì 90 phút; hạng ba 60 phút; hạng tư tối đa 45 pt. Thi chng chỉ thủy th, chứng chỉ lái phương tiện và chứng chỉ chuyên môn đặc biệt tối đa 30 phút.

“Các trường hợp thi lấy bằng máy trưởng hạng nhất, nhì, ba và chứng chỉ thợ máy không phải thi môn thực hành. Cách thức thi, kiểm tra do hội đồng thi, kiểm tra quyết đnh”, nội dung thông tư nêu rõ.

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, hiện toàn quốc có khoảng 409.000 người được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy; so với gần 254.800 phương tiện thủy đã đăng ký và định biên thuyền viên theo quy định, số nhân lực trên mới bằng 50% nhân lực thuyền viên cần có.

Vì vậy, thông tư trên cũng quy định bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu biển được chuyển đổi sang bằng phương tiện thủy tương ứng mà không cần học, thi bổ sung theo chương trình đào tạo nghề đường thủy.

Huy Lộc