1. Ô Trấn là một thị trấn sông nước có lịch sử 2.000 năm, nằm ở ngã ba của tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, Trung Quốc.
1. Ô Trấn là một thị trấn sông nước có lịch sử 2.000 năm, nằm ở ngã ba của tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, Trung Quốc.
Phan Hằng (Theo Sohu)