Thi tuyển phương án kiến trúc cảng hàng không quốc tế Long Thành

06/03/2016 08:28

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo về việc tuyển chọn phương án kiến trúc CHK quốc tế Long Thành.

thi tuyển phương án kiến trúc cảng hàng không quốc tế long thành
Phối cảnh Dự án CHK quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc thi tuyển để lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Nhà ga CHK quốc tế Long Thành theo quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án CHK quốc tế Long Thành, Nhà ga thuộc Dự án CHK quốc tế Long Thành là một bộ phận công trình thuộc tổng thể kết cấu hạ tầng của CHK, sân bay. Nhà ga có tính chất đặc thù, gắn với các quy trình phục vụ đặc biệt và đồng bộ của CHK quốc tế Long Thành.

Căn cứ các quy định của pháp luật về xây dựng, các công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù (bao gồm cả nhà ga hàng không dân dụng) phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Việc tuyển chọn phương án kiến trúc Nhà ga CHK quốc tế Long Thành cần được thực hiện bằng hình thức thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định của pháp luật.

L.C