Thi tuyển Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp từ 22 - 24/11

13/11/2014 08:04

7 ứng viên sẽ thi tuyển Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) trong 3 ngày từ 22 đến 24/11.