Thiếu bản lĩnh, ngại va chạm thì sao xứng đáng làm ĐBQH?

28/03/2016 09:37

"ĐB mà hoạt động chưa năng nổ, thiếu bản lĩnh, sợ va chạm thì làm sao xứng đáng làm đại biểu của dân?"

Thiếu bản lĩnh, ngại va chạm thì sao xứng đáng làm ĐBQH? 1
ĐB Huỳnh Nghĩa - Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng phát biểu về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội

Sáng 28/3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016).

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả, đổi mới mà Quốc hội nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ qua, ĐBQH cũng thẳng thắn chỉ ra điều còn chưa làm được, những điều mà lẽ ra Quốc hội có thể làm tốt hơn.

Là người luôn tâm huyết với các vấn đề của Quốc hội, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa đã trực tiếp góp ý vào những "điều còn chưa tốt" trong các hoạt động của Quốc hội.

Trong đó, ông Nghĩa đề cập tới 3 nội dung cần được quan tâm. Thứ nhất, theo ĐB Huỳnh Nghĩa, về tổ chức và phương thức hoạt động, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nhưng chưa thực hiện hết quyền mà phát luật quy định. Hoạt động của Quốc hội vẫn còn hạn chế, chưa thực sự cải tiến, đổi mới mạnh mẽ. Công tác làm luật là chức năng cơ bản của Quốc hội nhưng thiếu tập trung, còn chắp vá, chương trình xây dựng pháp luật chưa khoa học. Một số dự án luật thiếu tính ổn định, chưa đi vào thực tế, có biểu hiện lợi ích cục bộ trong quá trình xây dựng.

"Vấn đề bức xúc là không có ai chịu trách nhiệm, do đó tôi đề nghị QH cần có chế tài xử lý trách nhiệm những người đứng đầu cơ quan soạn thảo. Làm một luật đã khó, tốn kém tiền bạc của nhân dân nhưng nếu luật không đi vào cuộc sống, không có tính khả thi thì làm luật để làm gì?" - ông Nghĩa đặt vấn đề.

Ông Nghĩa cũng cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm với người được Quốc hội bầu và phê chuẩn là cách làm mới để người giữ trọng trách phải không ngừng tự hoàn thiện mình nhưng việc này nhân dân chưa đồng thuận vì quy định quá rối rắm. "Việc quy định 3 mức tín nhiệm là cách làm chưa triệt để, còn lập lờ thì làm sao có cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ. Tôi đề nghị chỉ quy định 2 mức là tín nhiệm và không tín nhiệm thì mới tạo được bước ngoặt đột phá nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của người lấy phiếu tín nhiệm” – ông Nghĩa nói.

Ủng hộ việc tăng cường đại biểu chuyên trách, ông Nghĩa cũng nhấn mạnh rằng đất nước còn nhiều khó khăn nhưng nhà nước và nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đại biểu QH hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn đại biểu chưa thực hiện tốt những điều mà cử tri mong đợi, chưa làm tròn bổn phận của mình. "Làm đại biểu QH nhưng hoạt động chưa năng nổ, chưa nghiên cứu hoặc nghiên cứu không chuyên sâu các vấn đề, chưa nói lên tiếng nói của nhân dân, thiếu phản biện, thiếu bản lĩnh, sợ va chạm thì làm sao xứng đáng làm đại biểu của dân?" - ĐB trăn trở và đề nghị QH khoá mới cần nghiên cứu, chọn lựa những đại biểu chuyên trách có trách nhiệm, có năng lực, xứng tâm, xứng tầm với trọng trách được giao, có như thế QH khoá XIV mới có thể đổi mới thực sự mạnh mẽ.