Thiếu dữ liệu lưu trữ thu phí tại hai trạm BOT trên QL26

06/11/2021 15:13

Chủ đầu tư dự án BOT QL26 phải giải trình rõ nguyên nhân thiếu dữ liệu lưu trữ tại hai trạm thu phí Ninh Xuân và Ea Đar Km93+677 trên QL26.

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý đường bộ III kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các trạm thu phí Ninh Xuân Km8+800 và Ea Đar Km93+677 trên tuyến QL26.

"Trên cơ sở kết quả kiểm tra số thu phí, lưu lượng xe qua trạm và công tác sao lưu dữ liệu tại hai trạm nêu trên, Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu chủ đầu tư báo cáo giải trình nguyên nhân thiếu dữ liệu lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 15/2020 của Bộ GTVT. Đồng thời, chủ đầu tư cần báo cáo rõ phương án khắc phục trong thời gian tới", Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo.

thiếu dữ liệu lưu trữ thu phí tại hai trạm bot trên ql26

Trạm thu phí Ea Đar trên QL26 tỉnh Đắk Lắk - Ảnh internet

Trước đó, từ ngày 13/10 - 16/10/2021, Cục Quản lý đường bộ III đã kiểm tra số thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, lưu lượng xe qua trạm thu phí và công tác sao lưu dữ liệu thu phí tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Ninh Xuân Km08+800 địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Ea Đar Km93+677 địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng nằm trên QL26.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại trạm thu phí Ninh Xuân, công tác lưu trữ dữ liệu thu phí một dừng (MTC) còn thiếu theo quy định tại Thông tư 15. Dữ liệu lưu trữ video toàn cảnh thiếu 340 ngày.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, hai trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Ninh Xuân Km08+800 trên QL26, địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Ea Đar Km93+677 trên QL26, địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng do Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT QL26 quản lý và khai thác.

Đối chiếu kiểm tra xác suất dữ liệu thực tế thời gian, hình ảnh xả trạm trong dữ liệu đang lưu trữ tại trạm không khớp với thời gian, hình ảnh theo báo cáo.

Tại trạm thu phí Ea Đar, công tác lưu trữ dữ liệu thu phí cả thu phí một dừng (MTC) và thu phí không dừng (ETC) thiếu theo quy định tại Thông tư 15/2020. Hệ thống đường truyền bị chập chờn, kết nối đường truyền không ổn định; xảy ra sự cố lỗi hệ thống, mất kết nối.

Số liệu đối chiếu lưu lượng chưa trùng khớp giữa chủ đầu tư và Công ty Cổ phần giao thông số VN (VDTC). Trong tháng 8/2021, số liệu báo cáo chủ đầu tư đã được trạm trưởng VDTC xác nhận là 84.314 lượt xe. Sau khi kiểm tra phần mềm báo cáo của hậu kiểm thay đổi 84.321 lượt xe.

Ngoài ra, trong Quý III/2021, đoàn xe ưu tiên chỉ có 10 đoàn (số lượng 25 xe). Nhưng trong phần mềm xuất báo cáo lại hiểu là 25 đoàn xe. Phần mềm VDTC trong phần báo cáo lưu lượng ETC, MTC chưa phân tách được vé thường và vé lượt địa phương miễn giảm. Bên cạnh đó, còn có các trường hợp nhân viên thu phí làm mất vé, thao tác sai.

Trần Duy