Thiếu trầm trọng nhân sự giám sát an toàn hàng không

01/03/2016 16:09

Hiện Cục Hàng không VN mới chỉ có 17 giám sát viên, thiếu 10 giám sát viên AT hàng không lĩnh vực tàu bay.

thiếu trầm trọng nhân sự giám sát an toàn hàng không
Thiếu trầm trọng nhân sự giám sát an toàn hàng không - Ảnh minh họa

Theo quy định hiện hành, cả nước cần ít nhất 27 giám sát an toàn hàng không. Tuy nhiên, hiện Cục Hàng không VN mới chỉ có 17 giám sát viên, thiếu 10 giám sát viên an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay so với quy định. Ngoài ra, Cục Hàng không VN cũng đang thiếu 5 giám sát viên an toàn lĩnh vực quản lý hoạt động bay theo khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO. 

Hoạt động hàng không dân dụng tại mỗi quốc gia luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của ICAO và Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA trong lộ trình thực hiện CAT 1 (Phê chuẩn mức 1 về an toàn hàng không), đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà chức trách hàng không, do đó, Cục Hàng không VN vừa có văn bản đề xuất Bộ GTVT cho phép tiếp nhận không qua thi tuyển với một số giám sát viên để đáp ứng nhu cầu bức thiết đặt ra hiện nay.

T.B