Thời gian nộp thuế giảm 201,5 giờ/năm

20/08/2014 09:44

Từ tháng 9, khai, nộp thuế sẽ giảm được 201,5 giờ/năm; trong đó, lĩnh vực xuất nhập khẩu, đến cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa so với hiện nay.

TIN LIÊN QUAN


 


Để thực hiện được các mục tiêu đó, ông Tuấn cho biết, ngay cuối tuần này, Bộ Tài chính sẽ thông qua Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế Thu nhập DN, thuế Thu nhập cá nhân...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 8 giải pháp liên quan đến gia hạn, ưu đãi thuế. “8 nhóm giải pháp này chậm nhất sẽ được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 tới. Như vậy có thể giảm thêm 88 giờ cho DN”, ông Tuấn nhận định.

Bảo Nguyên