Thời hạn bảo hiểm cho xe ô tô được tính thế nào?

06/08/2019 06:44

Trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm PVI chỉ phát sinh sau khi bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ảnh minh họa

Hỏi:

Tôi vừa mua một chiếc xe ô tô 4 chỗ và cũng tham gia bảo hiểm tự nguyên xe cơ giới. Xin hỏi, hiệu lực bảo hiểm được tính như thế nào?

Hùng Anh (Nam Định)

Trả lời:

Hiệu lực bảo hiểm được tính từ thời điểm bắt đầu cho tới khi kết thúc thời hạn bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm / Hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm PVI chỉ phát sinh sau khi bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ ngay khi nhận giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trong trường hợp chủ xe chuyển quyền sở hữu xe hợp lệ theo quy định của pháp luật, mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến xe được bảo hiểm mặc nhiên có hiệu lực đối với chủ xe mới.

Trường hợp chủ xe cũ không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho chủ xe mới và có yêu cầu hoàn phí bảo hiểm của thời gian còn lại bằng văn bản thì Bảo hiểm PVI sẽ hoàn lại phí cho chủ xe cũ theo quy định và hiệu lực của bảo hiểm chấm dứt kể từ ngày Bảo hiểm Pvi nhận được yêu cầu hoàn phí của chủ xe.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI