Báo chí & thời cuộc

Sau hơn 2 năm thực hiện Quy hoạch, đến nay báo chí đã được tạo điều kiện thuận lợi hơn để phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn...