Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt

30/08/2019 11:39

Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần, dự kiến vào 15h ngày 27/9/2019 tại khu phố 6 (Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị)

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt có vốn điều lệ là 34.259.800.000 đồng; tương đương với 3.425.980 cổ phần (tính theo mệnh giá)

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá: CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CỬA VIỆT

- Địa chỉ: Khu phố 6 - Thị trấn Cửa Việt - Gio Linh - Quảng Trị.

2. Ngành nghề kinh doanh.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;

Kinh doanh dịch vụ cảng biển; cảng đường thủy nội địa;

- Bốc xếp hàng hóa;

- Kinh doanh kho bãi, lưu giữ hàng hóa;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;

- Nạo vét cảng biển, cảng sông, luồng lạch sông biển.

- San lấp mặt bằng;

- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

- Tư vấn giám sát các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

3. Vốn điều lệ: 34.259.800.000 đồng; tương đương: 3.425.980 cổ phần (tính theo mệnh giá).

Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 2.106.245 cổ phần;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 530.339 cổ phần;

- Cổ phần bán ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc thực tế tại khu vực nhà nước: 39.600 cổ phần;

- Cổ phần bán ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần: 64.600 cổ phần;

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 685.196 cổ phần, trong đó:

+ Nhà đầu tư trong nước: 685.196 cổ phần

+ Nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

- Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần.

4. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt do Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng phát hành.

7. Thời gian và địa điểm phát đơn đăng ký tham gia mua cổ phần: Từ ngày 30/8/2019 đến 10 giờ ngày 20/9/2019 ( trong giờ hành chính) tại:

+ Công ty Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt, địa chỉ: Khu phố 6 - Thị trấn Cửa Việt - Gio Linh - Quảng Trị.

8. Thời gian nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 30/8/2019 đến 10 giờ ngày 20/9/2019 ( trong giờ hành chính)

9. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ vào hòm phiếu tại Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt chậm nhất 14h30 ngày 27/9/2019.

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá dự kiến: 15 giờ 00 phút ngày 27/9/2019 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt, địa chỉ: Khu phố 6 - Thị trấn Cửa Việt - Gio Linh - Quảng Trị.

Đông Hiền