Thông báo bán đấu giá tài sản

01/08/2017 08:18

Công ty Cổ phần ĐG Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên tổ chức: Phiên bán đấu giá tài sản số: 15/2017/ĐG-ĐGVN.

1. Tài sản bán đấu giá: 01 Xe Ô tô khách nhãn hiệu Tranninco màu vàng – đỏ, biển kiểm soát 89B-000.04, hiện vẫn đang khai thác sử dụng. 01 Xe Sitec nhãn hiệu AnThaiConeco màu xanh,biển kiểm soát 89L-0985; hiện xe đã hỏng, mấy năm nay không đưa vào sử dụng. 01 Xe ô tô khách nhãn hiệu Samco màu đỏ xám, biển kiểm soát 89L-0355; số khung 5B426152; số máy 37798550626676; 01 Xe ô tô khách nhãn hiệu Samco màu đỏ xám,biển kiểm soát 89l-0525; số khung 4B370409; số máy 37798550589209 và 01 xe ô tô khách nhãn hiệu Samco màu đỏ xám, biển kiểm soát 89L-0526; số khung 5B 416136; số máy 37798550626693, hiện giá trị sử dụng rất thấp, xe không lưu hành được, nội thất trên xe như ghế ngồi đã rách và, kính của xe đã vỡ. 02 Cột bơm dầu hiện đã cũ nhưng vẫn hoạt động và sử dụng bình thường. 03 téc đựng dầu ( trong đó: 01 téc chôn xuống đất; 01 téc đê trên mặt đất; 01 téc để ngoài trời), các téc đã cũ nhưng vẫn hoạt động và sử dụng bình thường. 01 máy sấy công nghiệp hiện đã cũ nhưng vẫn hoạt động bình thường. 01 máy giặt công nghiệp hiện đã cũ nhưng vẫn hoạt động và sử dụng bình thường.

2. Giá Khởi điểm của tài sản: 393.750.000 VNĐ (Bằng chữ:Ba trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng); Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật (Do người mua chịu);

3. Người có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên - Địa chỉ: Đường Đỗ Nhân, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

4. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án;

5. Thời gian mua hồ sơ, nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 27/07/2017 đến 11h00’ ngày 10/08/2017 (trong giờ hành chính); Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn)/01 bộ;

6. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/08/2017 đến ngày 09/08/2017 (trong giờ hành chính);

7. Địa điểm xem tài sản tại: Bến xe Triều Dương, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 08/08/2017 đến ngày 10/08/2017 (trong giờ hành chính);

9. Số tiền đặt trước: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn);

10. Địa điểm đăng ký mua hồ sơ, nộp phiếu đăng ký tham gia: Đường 179, Khu Chợ, Thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

11. Tiền đặt trước nộp vào Tài khoản số: 10421947 tại Ngân hàng Vietbank- PGD Trung Hòa, Tên TK: Công ty Cổ phần ĐG Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên;

12. Thời gian bán đấu giá tài sản: 14h30 ngày 11/08/2017;

13. Địa điểm bán đấu giá tài sản: Trụ sở Công ty Cổ phần ĐG Việt Nam hoặc Trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.

14. Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả lên. Bước giá 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng chẵn)

15. Liên hệ: VP Công ty Cổ phần ĐG Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên: Đường 179, Khu Chợ, Thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Điện thoại: 0462575577, 0982226166 A. Mẫn.

ĐGVN