Thông báo bán đấu giá tài sản

30/06/2017 08:05

Công ty Cổ phần Bán đấu giá Thái Linh tổ chức: Phiên bán đấu giá tài sản số: 48/2017/ĐG-TL

Tài sản bán đấu giá: Lô cáp đồng thu hồi, cũ, hỏng, không sử dụng. (Chi tiết theo Danh mục đính kèm Quy chế bán đấu giá số 48/2017/QCBĐG-TL ngày 29/6/2017).

- Giá khởi điểm:1.132.536.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng ).
Giá đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các chi phí bốc dỡ, vận chuyển;

- Thời gian mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16h00’ ngày 07/7/2017 (trong giờ hành chính) tại Công ty CP Bán đấu giá Thái Linh;

- Thời gian xem tài sản: buổi sáng ngày 07/7/2017;

- Số tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: nộp trực tiếp tại Cty CP Bán đấu giá Thái Linh hoặc chuyển tiền vào tài khoản Cty, số tài khoản: 170414851006379 Tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN – CN Cầu Giấy:

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 11 giờ ngày 10/7/2017 tại Cty CP Bán đấu giá Thái Linh.
(Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm bán đấu giá phù hợp với thực tế).

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Viễn thông Bắc Giang được phép thanh lý theo quy định của pháp luật.

Liên hệ: Cty CP Bán đấu giá Thái Linh - 202 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.6272.2468

T.L