Thông báo đấu giá tài sản

19/03/2019 14:39

Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 15/03/2019 đến 05/04/2019.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô tổ chức đấu giá tài sản sau:

TS 1: QSD 101,2m2 đất và công trình trên đất tại địa chỉ số 189 đường Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng.; Giá khởi điểm: 13.455.240.000 đồng; Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng;

TS 2: QSD 62,7m2 đất và tài sản trên đất tại địa chỉ số 21/54 khu Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; Giá khởi điểm: 703.800.000 đồng; Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

(Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ bán đấu giá).

Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 15/03/2019 đến 05/04/2019; Xem tài sản: 21/03/2019 và 22/03/2019; (trong giờ hành chính); Nộp tiền đặt trước: Từ 03/04/2019 đến 05/04/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 08/04/2019; Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá tại trụ sở chi nhánh của Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô - số 6/1 Đội Văn, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng. Số ĐT liên hệ: 086.87.88.868.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô