Thông báo đấu giá tài sản

24/06/2020 07:55

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP Hải Phòng) tổ chức đấu giá tài sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP Hải Phòng) tổ chức đấu giá 01 Cổng trục 2 dầm 100 tấn, Lk = 60m, H = 25 m, đã qua sử dụng, chủ sở hữu là Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Thái Sơn; Giá khởi điểm: 2.247.503.355 đồng; Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng.

- Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện An Dương; Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2020.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 24/6 và ngày 25/6 tại Công ty TNHH Công nghiệp Tàu thủy Thái Sơn; Địa chỉ: Km 17 + 500 Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 29/6 đến ngày 01/7/2020.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 02-7-2020.
- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 0975.993.888.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên.

.