Thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

17/12/2020 07:17

Cục QLXD & CL CTGT thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Chiều 16/12/2020, Phó Cục trưởng Phan Quang Hiển đã ký Thông báo số 02/TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục QLXD & CL CTGT năm 2020 thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục.

Cụ thể, Thông báo công bố danh sách 27 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2; 12 thí sinh không đủ điều kiện thi tiếp Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Cục QLXD & CL CTGT năm 2020.

Danh sách và Kế hoạch cụ thể xem tại đây

Cục QLXD & CL CTGT