Thông báo luồng đường thủy trực tuyến bằng thủy đồ điện tử

09/11/2017 14:13

Các thông số của luồng chạy tàu được thể hiện bằng thủy đồ điện tử và thông báo trên internet.

thông báo luồng đường thủy trực tuyến bằng thủy đồ điện tử

Thông báo luồng đường thủy trực tiếp giúp cập nhật nhanh nhất diễn biến thực tế của luồng

Ông Nguyễn Văn Loan, Phụ trách Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng của Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, năm 2018 Cục Đường thủy nội địa VN sẽ thí điểm thông báo trực tuyến luồng đường thủy đối với một số tuyến chính. Trong đó, có tuyến hành lang đường thủy số 1 ở phía Bắc (Quảng Ninh - Hải Phòng - Việt Trì, qua sông Đuống), trục đường thủy TP.HCM - Kiên Giang và TP. HCM - Cà Mau (phía Nam).

Hình thức thông báo là hiển thị thủy (hải) đồ điện tử trực tuyến trên internet, gồm bình đồ hướng tuyến, kèm các thông số của từng đoạn luồng cụ thể (chiều sâu, rộng, đáy luồng, tĩnh không cầu) trên internet, giúp người điều khiển phương tiện tra cứu thuận tiện.

thông báo luồng đường thủy trực tuyến bằng thủy đồ điện tử

Cục Đường thủy nội địa VN đã xây dựng được một số dữ liệu hạ tầng đường thủy trực tuyến

Cũng theo ông Loan, hình thức thông báo luồng cập nhật các diễn biến luồng kịp thời so với thông báo thông thường và giúp các đơn vị quản lý đường thủy giảm bớt thủ tục, thời gian thông báo luồng so với hình thức thông báo bằng văn bản như hiện nay.

Được biết, thông báo luồng đường thủy là việc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền công bố các thông tin, số liệu đặc trưng kỹ thuật của luồng đường thủy đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo quy định, thông báo luồng phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan công bố, đồng thời gửi đến các cơ quan, đơn vị vận tải thủy nội địa và các hình thức thông tin phù hợp khác.

Hồng Xiêm