Thông báo mời chào hàng

01/09/2017 08:27

Công đoàn Đường sắt Việt Nam mời thầu:

Tên gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô Hyundai, Santafe 07 chỗ

- Giá gói thầu: 1.092.000.000 VNĐ

Nguồn vốn: Nguồn tài chính công đoàn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành hồ sơ: từ 15 giờ 00 phút, ngày 5 tháng 9 năm 2017 đến 15 giờ 00 phút, ngày 8 tháng 9 năm 2017.

Địa điểm phát hành hồ sơ : Công đoàn Đường sắt Việt Nam, địa chỉ 118 Lê Duẩn-Hoàn Kiếm-Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30, ngày 18 tháng 9 năm 2017

Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 18 tháng 9 năm 2017

Mọi liên hệ: Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm , Hà Nội.
Điện thoại: 024.39421572 Fax: 024.39421571
Email: congdoandsvn@congdoandsvn.org.vn

CĐĐS