Thông báo mời thầu

16/12/2016 14:19

Văn phòng HDND - UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên thông báo mời thầu sửa chữa xe ô tô.

thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Văn phòng HDND - UBND huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên thông báo mời thầu:

Tên gói thầu: Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi Pajero 27A-3087

Giá gói thầu: 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng)

Nguồn vốn ngân sách

Nội dung chính: Đại tu máy, gầm, bọc ghế, kiểm tra cửa, thay giăng cửa, kiểm tra vỏ, bàn lề, khóa xe ô tô Mitsubishi Pajero 27A-3087.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước. Phương thức: Cạnh tranh

Thời gian mở thầu: 13h30 ngày 16 tháng 12 năm 2016

Thời gian đóng thầu: 16h00 ngày 20/12/2016

Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng HĐND-UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

PV