Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa rãnh dọc các đoạn trên đường HCM, Kon Tum

19/03/2023 19:55

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3 (Khu QLĐB III) thông báo mời thầu mã IB2300016402, dự án sửa chữa rãnh dọc các đoạn trên đường HCM, qua Kon Tum.

Theo đó, mời thầu dự án sửa chữa cửa thu nước đoạn Km1526+00 – Km1532+00; Sửa chữa cống Km1512+275; Sửa chữa rãnh dọc Km1516+100 - Km1516+570(TT), Km1518+00 - Km1518+430(TT), Km1520+870 - Km1521+522(TT), Km1536+210 - Km1536+517(TT), Km1537+550 - Km1538+100(TT), đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum.

Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa rãnh dọc các đoạn trên đường HCM, Kon Tum 1

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã gói thầu: BP2300029231

Mã TBMT: IB2300016402

Mã KHLCNT: PL2300009449

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiêp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Trọn gói

Trong nước/ Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330,000 VND

Địa điểm nhận e-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Kon Tum

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 27/03/2023 17:00

Thời điểm mở thầu: 27/03/2023 17:00

Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu: 105.000.000 VND

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 426/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 17/03/2023 16:20

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: QD426 Phe duyet HSMT Km1526 KonTum.pdf

RTC