Thông báo rộng rãi khi thực hiện bảo trì đường cao tốc

21/04/2014 11:31

Đây là yêu cầu trong Chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo ATGT trong quá trình quản lý khai thác và bảo trì đường cao tốc do Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành.