Thông báo tìm nơi tiếp nhận chất nạo vét của các luồng hàng hải

11/06/2021 13:14

Ngày 18/12/2020, Bộ GTVT có Quyết định số 2332/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2021.

Thông báo tìm nơi tiếp nhận chất nạo vét của các luồng hàng hải 1

Ảnh minh họa

Thừa ủy quyền của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đang thực hiện công tác tìm kiếm vị trí tiếp nhận chất nạo vét cho các luồng hàng hải chi tiết như sau:

Vị trí tiếp nhận chất nạo vét của các luồng hàng hải tại địa phận TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai và TP Vũng Tàu như sau:

- Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu và Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước): Khối lượng nạo vét duy tu khoảng 1.600.000m3 vật chất nạo vét.

- Luồng hàng hải Soài Rạp: Khối lượng nạo vét duy tu khoảng 3.850.000m3 vật chất nạo vét.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận vật chất nạo vét phục vụ san lấp mặt bằng hoặc mục đích khác phù hợp theo quy định pháp luật kính đề nghị có văn bản đến Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Quang Hải - Phòng An toàn hàng hải, số điện thoại: 0908.610.177.

M.H