Thông báo tìm nơi tiếp nhận chất nạo vét của các luồng hàng hải

07/02/2023 11:12

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đang thực hiện công tác tìm kiếm vị trí tiếp nhận chất nạo vét cho các luồng hàng hải...

Ngày 27/12/2021, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1763/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2023. Thừa ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đang thực hiện công tác tìm kiếm vị trí tiếp nhận chất nạo vét cho các luồng hàng hải chi tiết như sau:

Thông báo tìm nơi tiếp nhận chất nạo vét của các luồng hàng hải 1

Ảnh minh họa

Vị trí tiếp nhận chất nạo vét của các luồng hàng hải tại địa phận TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai và TP Vũng Tàu như sau:

- Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu: Khối lượng nạo vét duy tu khoảng 450.000m3 vật chất nạo vét.

- Luồng hàng hải Soài Rạp: Khối lượng nạo vét duy tu khoảng 1.082.000m3 vật chất nạo vét.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận vật chất nạo vét phục vụ san lấp mặt bằng hoặc mục đích khác phù hợp theo quy định pháp luật kính đề nghị có văn bản đến Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Quang Hải - Phòng An toàn hàng hải, số điện thoại: 0908.610.177.

.