THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG THỦY

05/04/2021 18:40

Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1/2021.

Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1/2021:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng (06 viên chức)

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Yêu cầu chung: Đảm bảo các điều kiện quy định tại điều 22 Luật Viên chức.

2.2. Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ:

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

2.3 Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học:

- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ B trở lên.

- Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, cung cấp thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự tuyển.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/4/2021 đến hết ngày 08/5/2021 (sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và cung cấp thông tin chi tiết :

+ Văn phòng - Ban QLCDA Đường thủy – số 308 Minh Khai – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội. (vị trí việc làm tại Hà Nội). Điện thoại: (0243). 974.7633

+ Văn phòng - Ban QLCDA Đường thủy – số 1041/80 Trần Xuân Soạn – P. Tân Hưng – Q.7 – Tp.HCM.(vị trí việc làm tại Tp. HCM). Điện thoại: (0283).775.1012.

- Mẫu đơn đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu số 01 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo 02 vòng.

- Vòng 1: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển

- Vòng 2: Phỏng vấn, thời gian phỏng vấn là 30 phút. Thời gian, địa điểm phỏng vấn được thông báo cụ thể tại thông báo kết quả xét tuyển vòng 1.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng: Theo quy định tại điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức.

Ban Quản lý các dự án Đường thủy