Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

28/09/2021 11:35

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021.

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 với 9 chỉ tiêu gồm:

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III): 06 người (Giảng viên Giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh: 01 người; Giảng viên nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng: 01 người; Giảng viên nghề Kỹ thuật xây dựng: 02 người; Giảng viên nghề Khai thác vận tải đường bộ: 01 người; Giảng viên nghề Tin học ứng dụng: 01 người); Cán sự (giáo vụ) hạng IV: 03 người.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 1

Cổng trường Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

1. Tiêu chuẩn

a) Đối với giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm trở lên chuyên ngành phù hợp với ngành nghề giảng dạy; Có chứng chỉ sư phạm giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng hoặc tương đương trở lên; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (nếu có).

b) Đối với cán sự

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với một trong các ngành, nghề sau: Xây dựng cầu đường bộ; Kỹ thuật xây dựng; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Kế toán doanh nghiệp; Khai thác vận tải đường bộ; Quản trị kinh doanh; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự trở lên; Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT trở lên; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương trở lên.

2. Điều kiện

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 Nghị định 115/2020/NĐ-CP; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; không có dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

3. Thời hạn tiếp nhận, địa chỉ, địa điểm phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày (từ 27/9/2021 đến hết 26/10/2021). Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại phòng Phòng Tổ chức hành chính, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I. Địa chỉ: thôn Áng Đông, xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP Hà Nội; Thời gian: Trong giờ hành chính; ĐT: 02433.864.111.

4. Hình thức, nội dung thi tuyển: Thực hiện theo 2 vòng thi

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy và máy vi tính.

- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên giấy) 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh), (thi trắc nghiệm trên giấy) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

- Kết quả thi vòng 1: nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi thực hành (Đối với các vị trí việc làm có chức danh nghề nghiệp là giảng viên). Thi viết (đối với các vị trí việc làm là cán sự).

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thời gian thi: Cán sự: 180 phút; Giảng viên: 45 phút (thực hiện 01 tiết dạy).

5. Thời gian, địa điểm thi tuyển (dự kiến):

Vòng 1 ngày 13/11/2021; Vòng 2 ngày 11/12/2021, thi tại nhà trường.

.