Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng

15/10/2020 07:47

Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ông Lê Minh Hưng

Bộ Chính trị vừa quyết định ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại Quyết định số 2389/QĐNS/TW, Bộ Chính trị điều động và phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Được biết, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ: phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ông Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, quê quán ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có bằng Thạc sỹ Chính sách công; Cao cấp lý luận chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Hưng từng trải qua các chức vụ: Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 11/2014 - 1/2016, ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phùng Đô