Thông hầm Cổ Mã trước 3,5 tháng

22/11/2014 12:51

Hôm nay (22/11), tại tỉnh Khánh Hòa, nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư Đèo Cả và các nhà thầu tiến hành thông hầm Cổ Mã chỉ sau 1 năm thi công.