Thống nhất cao đề cử 4 nhân sự chủ chốt

14/01/2016 07:25

Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng Khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Thống nhất cao đề cử 4 nhân sự chủ chốt 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng Khóa XI - Ảnh: Thống Nhất

Sau 3 ngày làm việc, chiều 13/1, Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng Khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị. "BCH T.Ư đã thống nhất cao đề cử 4 nhân sự chủ chốt gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 để BCH T.Ư Khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc hội Khóa XIV quyết định; Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định", thông báo Hội nghị nêu rõ. 

Xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện Hiệp định TPP

Thông báo Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khóa XI nêu rõ: BCH T.Ư đã thảo luận Báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán và xin chủ trương về ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ban Chấp hành T.Ư thống nhất nhận định: Hiệp định TPP là hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, có phạm vi điều chỉnh rộng hơn và mức độ cam kết sâu hơn Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia trước đây. Việc nước ta tham gia đàm phán TPP thể hiện sự chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia các thể chế kinh tế đa phương, góp phần xây dựng quan hệ kinh tế công bằng, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi; xuất phát từ nhu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, triển khai thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đất nước theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

"Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, BCH T.Ư đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo Báo cáo công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư BCH T.Ư khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 để BCH T.Ư khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc hội khóa XIV quyết định theo quy định của pháp luật. Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định”.

(Trích Thông báo Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khóa XI)

Thảo luận kỹ về những khó khăn, thách thức khi tham gia Hiệp định TPP, BCH T.Ư nhận định: Các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa trong TPP tạo sức ép cạnh tranh lớn hơn, đặc biệt là với ngành Nông nghiệp; một số DN, trước hết là các DN có công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc hậu có thể gặp khó khăn. Tham gia Hiệp định, chúng ta sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, hải quan, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, lao động... Việc thực hiện các quy định về lao động trong Hiệp định TPP cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động có liên quan đến quan hệ lao động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước.

Ban Chấp hành T.Ư nhận định, cơ hội mà Hiệp định TPP đem lại cho nước ta là rất lớn và cơ bản. Song thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, các thách thức này đã được nhận diện và với kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, với nỗ lực, sáng tạo và ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta quyết tâm vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội do Hiệp định TPP mang lại để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

BCH T.Ư tán thành, đồng ý để Chính phủ cùng Chính phủ các nước ký Hiệp định TPP vào đầu tháng 2/2016; giao Bộ Chính trị chỉ đạo công tác chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn Hiệp định theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng đề án trình BCH T.Ư ban hành Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định TPP và chỉ đạo Chính phủ xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện.

Thống nhất cao đề cử 4 nhân sự chủ chốt 2
Toàn cảnh bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Công việc chuẩn bị Đại hội XII của Đảng cơ bản hoàn tất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: BCH T.Ư đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Ủy viên T.Ư khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII; nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XII với số phiếu rất tập trung. Ban Chấp hành T.Ư cũng đã thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, yêu cầu Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ Đại hội, để bảo đảm Đại hội thành công. “Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng đã cơ bản hoàn tất theo đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Một tuần nữa Đại hội sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Tôi đề nghị các đồng chí T.Ư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và kết quả tốt đẹp của Hội nghị T.Ư lần này, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị, lãnh đạo toàn Đảng khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại và mang tinh thần này vào Đại hội để tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XII thành công rực rỡ, đáp ứng lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân”, Tổng Bí thư phát biểu.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, BCH T.Ư đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo Báo cáo công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư BCH T.Ư khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 để BCH T.Ư khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc hội khóa XIV quyết định theo quy định của pháp luật. Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định”.(Trích Thông báo Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khóa XI)

TTXVN