Thống nhất hạn ngạch nhập khẩu đường, muối, trứng gia cầm

07/01/2015 13:10

Bộ NN&PTNT vừa có công văn thống nhất với Bộ Công thương về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường là 81 nghìn tấn; muối là 102 nghìn tấn; trứng gia cầm là 46.300 tá.

thống nhất hạn ngạch nhập khẩu đường, muối, trứng gia cầm

Về nguyên tắc điều hành, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công thương nên có phương án công khai, minh bạch và tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp.

Đối với hạn ngạch muối, phân giao hạn ngạch cho các doanh nghiệp y tế ngay từ đầu 2015; còn lại hai Bộ sẽ thống nhất tại thời điểm thích hợp để phù hợp với tình hình sản xuất trong nước, không ảnh hưởng đến tiêu thụ của diêm dân.

Về trứng gia cầm, cần ghi rõ là loại trứng thương phẩm, không có phôi để tránh hiện tượng doanh nghiệp nhập khẩu về làm giống.

Hải Quỳnh