Thống nhất miễn, giảm giá vé qua trạm BOT Tân Đệ

25/02/2018 12:40

Bộ GTVT thống nhất với đề xuất của Tổng cục Đường bộ miễn, giảm giá vé cho người dân quanh trạm BOT Tân Đệ.

thống nhất miễn, giảm giá vé qua trạm bot tân Đệ

Trạm thu giá BOT ân Đệ - (Ảnh internet)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN, UBND tỉnh Thái Bình và Công ty CP Tasco 6 thống nhất giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ cho các phương tiện quanh trạm thu giá Tân Đệ, dự án nâng cấp cải tạo QL10 từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ VN trên nguyên tắc phù hợp với chỉ đạo của Bộ tại văn bản 11519 ngày 11/10/2017.

Theo đó, các đối tượng được giảm giá là phương tiện thuộc chủ sở hữu có hô khẩu thường trú (chủ sở hữu là cá nhân), có trụ sở chính (chủ sở hữu là tổ chức, doanh nghiệp) tại khu vực thuộc phạm vi được giảm giá với địa chỉ được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

"Các xe của cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng được giảm giá khu vực lân cận trạm thu giá (trừ các xe thuộc đối tượng được miễn giảm theo quy định của pháp luật). Cơ quan nhà nước phải gương mẫu thực hiện mua vé khi qua trạm thu giá, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước", công văn nêu rõ.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh chủ trì phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN và nhà đầu tư xác nhận cụ thể các phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên. UBND tỉnh Thái Bình (hoặc cơ quan trực thuộc được tỉnh Thái Bình ủy quyền) chịu trách nhiệm về tính chính xác danh sách phương tiện đề xuất thuộc đối tượng được giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ.

Tổng cục Đường bộ VN và doanh nghiệp dự án kiểm tra đối tượng, phương tiện được giảm giá, mức giảm giá theo chủ trương trên; chỉ đạo và tổ chức triển khai thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ thuân thủ quy định tại các Thông tư như Thông tư 35/2016 và 49/2016 của Bộ GTVT và các quy định của pháp luật; quyết định thời điểm bắt đầu giảm giá khi có đầy đủ điều kiện.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông trong quá trình thực hiện. Định kỳ mỗi quý cung cấp tình hình biến động các phương tiện thuộc đối tượng giảm giá để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ VN đã đề xuất Bộ GTVT về miễn, giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu giá Tân Đệ thuộc dự án nâng cấp, cải tạo QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT sau khi đạt được sự thống nhất với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Theo đó, Tổng cục Đường bộ VN đề xuất giảm giá chung 13% cho tất cả các loại vé so với giá hiện tại (vé loại 1: 30.000 đồng, loại 2: 40.000 đồng, loại 3: 60.000 đồng, loại 4: 100.000 đồng và loại 5: 170.000 đồng), các vé tháng, quý giảm tương ứng.

Về miễn giảm đối với các phương tiện của các địa phương vùng lân cận trạm thu giá, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, hiện nhà đầu tư đang cùng với địa phương thống kê phương tiện tại các địa phương gần trạm thu giá Tân Đệ để xác định miễn, giảm đối với từng loại phương tiện, từng địa phương.

Về hiệu quả của phương án tài chính khi miễn,giảm giá vé, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, do năm 2017 số thu tăng 145% so với dự kiến trong phương án tài chính của hợp đồng đã ký, do đó việc giảm giá vé chung (13%) và miễn giảm đối với phương tiện thuộc các địa phương vùng lân cận trạm thu giá (dự kiến khoảng 5% số thu) không làm thời gian hoàn vốn của dự án kéo dài thêm so với hợp đồng đã ký.

Trần Duy