Thống nhất sớm làm rõ nghi án JTC đưa hối lộ

31/03/2014 06:57

Cùng với việc làm rõ nghi án JTC đưa hối lộ, Bộ GTVT và các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, cải tiến các quy chế liên quan đến chính sách ODA ...