Thông nút giao IC7, Hà Nội lên TP.Việt Trì rút ngắn 15km

31/03/2017 18:17

Thông qua nút giao, các phương tiện đi từ Hà Nội đến TP.Việt Trì và ngược lại sẽ rút ngắn được khoảng 15km.

Đình Quang