Thông quan mỗi lô vải thiều xuất khẩu chỉ 10 phút

20/06/2016 18:01

Trung bình mỗi lô hàng xuất khẩu chỉ diễn ra trong 10 phút, không xảy ra tình trạng bị ứ đọng hay ách tắc.

thông quan mỗi lô vải thiều xuất khẩu chỉ 10 phút

Vụ vải thiều năm 2016,tỉnh Bắc Giang có sản lượng ước đạt 130.000 tấn

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép triển khai thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan từ 7h - 22h hàng ngày đối với mặt hàng quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai đến hết ngày 31/7.

Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo việc thực hiện thí điểm trên. Vải thiều xuất qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành cũng được các ngành Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch luôn túc trực tại cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi về mọi thủ tục, không xảy ra tình trạng quả vải bị ứ đọng hay ách tắc...

Trung bình mỗi lô hàng xuất khẩu chỉ diễn ra trong 10 phút. Được biết, vụ vải thiều năm 2016, tỉnh Bắc Giang sản lượng ước đạt 130.000 tấn, Hải Dương 50.000 tấn. Bộ Công thương dự báo, vụ vải thiều năm nay sẽ có khoảng 78.000 tấn tiêu thụ trong nước và 52.000 tấn xuất khẩu. Thị trường chính của vải thiều xuất khẩu vẫn là Trung Quốc qua một số cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh. 

C.Sơn