Thông tin chậm, sai lệch, Khang Minh Group bị phạt 255 triệu đồng

11/12/2019 15:52

Công ty CP Khang Minh Group vừa bị UBCKNN xử phạt 255 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thong tin cham sai lech Khang Minh Group bi phat 255 trieu dong
Thêm 1 doanh nghiệp bị “tuýt còi” vì vi phạm công bố thông tin (Ảnh minh hoạ).

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 382/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Khang Minh Group (mã chứng khoán: GKM).

Cụ thể, Khang Minh Group bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ và hợp nhất Quý 2/2018; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/4/2018; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm trước; Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại BCTC mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Khang Minh Group bị phạt thêm 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán được Công ty công bố ngày 27/3/2019 và tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 27/8/2018 có thông tin về việc GKM đã sử dụng 79 tỷ đồng trong tổng số tiền thu được từ đợt chào bán tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng năm 2018 để đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh (nay là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh) xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-KM/2017.

Tuy nhiên, theo báo cáo của GKM và hồ sơ, tài liệu GKM cung cấp cho thấy GKM đã sử dụng 79 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát công nghệ không nung conslab Thạch Anh).

Công ty phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là cải thính thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017 ngày 21/9/2017 và Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-KM/2017 ngày 16/11/2017 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng.

Theo đó, số tiền thu được sử dụng để đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu, trả tiền vay cá nhân và trả vay lưu động ngân hàng. GKM đã thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh để xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát công nghệ không nung conslab Thạch Anh và trả tiền vay cá nhân, trả tiền vay ngân hàng không theo phương án đã được thông qua nhưng không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định.

Như vậy, tổng mức phạt vi phạm đối với Khang Minh Group lên tới 255 triệu đồng.

Biển Ngọc