Thông tin chính thức việc ông Nguyễn Đăng Chương thôi chức Cục trưởng

30/05/2017 15:01

Ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn để thuyên chuyển công tác khác.

Ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn để thuyên chuyển công tác khác

Ngày 30/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã ra thông báo chính thức tới báo chí về việc xử lý việc cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 ca khúc.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh phương pháp điều hành, xử lý công việc, nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật; Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo cụ thể: Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn  (Cục NTBD) nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan; yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành nói chung và tập trung rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để báo cáo Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay. Bộ giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục.

Ban Cán sự Đảng Bộ VH-TT&DL thống nhất: Từ ngày 1/6/2017, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD đến làm việc tại Văn phòng Bộ trong 06 tháng để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL điều hành Cục NTBD.

Theo chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác.

Được biết, ông Nguyễn Đăng Chương được bổ nhiệm Cục trưởng Cục NTBD vào ngày 25/12/2012, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Nguyễn Đăng Chương, quê gốc Ninh Bình, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, có nhiều tác phẩm sân khấu được dàn dựng. Ngày 20/5 vừa qua, ông đã nhận được Giải thưởng Nhà nước bởi những thành tích trong lĩnh vực sân khấu.

Phạm Lý