Mỗi cành lê có giá dao động từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng tùy theo kích cỡ, thế, dáng.
Mỗi cành lê có giá dao động từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng tùy theo kích cỡ, thế, dáng.
Biển Ngọc