Tương tự, hoa lê trắng cũng được bày bán nhiều trên đường Lạc Long Quân.
Tương tự, hoa lê trắng cũng được bày bán nhiều trên đường Lạc Long Quân.
Biển Ngọc