Thu hồi giấy phép 4 đơn vị vận tải qua thiết bị GSHT

10/12/2015 07:10

Tính đến hết ngày 30/11, bình quân có hơn 76% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin GSHT...

Thu hồi giấy phép 4 đơn vị vận tải qua thiết bị GSHT 1
Trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình

Theo số liệu phân tích, Phú Yên là địa phương có số lần vi phạm tốc độ nhiều nhất với tỷ lệ 2,49 lần/1.000 km; Cao Bằng thấp nhất, với tỷ lệ 0 lần/1.000 km. 

Trong tháng 11/2015, các địa phương đã xử lý 342 xe vi phạm. Trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 328 xe, thu hồi giấy phép kinh doanh bốn đơn vị và từ chối cấp phù hiệu là 10 xe. 

T.M