Thu hồi nhiều sản phẩm thực phẩm sức khỏe

07/08/2018 08:07

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi một số lô Trà Thảo mộc Hoa Sâm đất...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thu hồi nhiều sản phẩm thực phẩm sức khỏe

Cụ thể là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo mộc Hoa Sâm đất, NSX: 25/1/2118, HSD: 25/1/2019; Cốm trắng da Skinfood Plus+, NSX: 12/1/2018, HSD: 12/1/2019; Cốm dinh dưỡng Extra Kid, NSX: 10/1/2018, HSD: 10/1/2019. Cục ATTP yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm dưới sự giám sát của đoàn kiểm tra và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý các lô sản phẩm trên, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN phải báo cáo với Cục An toàn thực phẩm, Ban Quản lý ATGT TP Hồ Chí Minh về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.