Thu hồi quyết định bổ nhiệm, xử lý lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa

09/07/2018 09:09

Sở Nội vụ Thanh Hóa đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với nguyên giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm, xử lý lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa 1

Ông Lê Như Tuấn - nguyên giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa bị đề nghị xủ lý kiểm điểm trong việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định (Ảnh tư liệu)

Theo văn bản số 1032/SNV-TT của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã ban hành các quyết định thu hồi, hủy bỏ 4 quyết định bổ nhiệm sai lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT; kỷ luật cảnh cáo trưởng phòng tổ chức cán bộ Nguyễn Huy Thành; kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc nhiều tập thể, cá nhân liên quan; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Mai Nhữ Thắng, Phó giám đốc - Bí thư Đảng ủy Sở NN&PTNT.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm, xử lý lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa 2

Sở NN&PTNT Thanh Hóa

Trên kết quả kiểm tra, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Như Tuấn - nguyên giám đốc Sở NN&PTNT, và 4 phó giám đốc Sở này về việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, trước khi về hưu, ông Lê Như Tuấn - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo phòng và lãnh đạo các đơn vị thuộc sở, điều động cán bộ trái quy định của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi báo chí thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có văn bản yêu cầu giám đốc Sở Nội vụ vào cuộc xác minh và khẳng định có 4 trường hợp bổ nhiệm sai, không đúng quy định. Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu thu hồi các quyết định bổ nhiệm sai, đồng thời yêu cầu Sở NN&PTNT Thanh Hóa kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm trên.

Sở NN&PTNT Thanh Hóa cũng đã ban hành quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Thành - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT Thanh Hóa; Phê bình tập thể lãnh đạo Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật và các cá nhân giữ vị trí lãnh đạo của những đơn vị này. Ngoài ra, Sở NN&PTNT cũng phê bình nghiêm khắc lãnh đạo Phòng Trồng trọt, Phó Phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Trọng Đức.
Truyền hình giao thông:

Phúc Tuấn