Thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động KHCN tại Việt Nam

25/09/2014 15:28

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học...

thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động khcn tại việt nam
Ảnh minh họa

Theo đó, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Việt Nam được hưởng các chính sách thu hút về xuất nhập cảnh và cư trú; về tuyển dụng, lao động, học tập, về lương, nhà ở, về tiếp cận thông tin, khen thưởng, vinh danh...


Điều kiện để được hưởng các chính sách trên là: Có sáng chế hoặc giống cây trồng được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại Việt Nam; có công trình nghiên cứu xuất sắc phù hợp với nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại Việt Nam; có bằng tiến sỹ, đã và đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại cơ sở nghiên cứu có uy tín ở nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ KH&CN tại Việt Nam; có bằng tiến sỹ, đã làm việc trên ba năm ở vị trí nghiên cứu khoa học tại chương trình, dự án hợp tác quốc tế về KH&CN hoặc bộ phận nghiên cứu của doanh nghiệp có uy tín ở nước ngoài.


Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11.

Bình Minh