Thu hút vốn tư nhân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

09/03/2018 06:46

Thủ tướng đánh giá, 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 13 đã đạt được những kết quả tích cực.

thu hút vốn tư nhân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Thủ tướng đánh giá, sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực. (hình minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH T.Ư khóa XI về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Thủ tướng đánh giá, sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, khung pháp lý thống nhất, đồng bộ đã và đang được hình thành, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; Nhiều hình thức đầu tư từ xã hội được thực hiện, tăng thêm nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, các công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư đã từng bước hiện đại và bảo đảm kết nối đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ cũng như trên phạm vi cả nước; Một số công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và giao thương quốc tế; các tuyến đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển... được tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công; hạ tầng giao thông ở các vùng kinh tế trọng điểm được ưu tiên bố trí vốn đầu tư để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT tiếp tục hoàn thiện Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết này, trong đó cần đánh giá đúng mức các thành quả đã đạt được; mạnh dạn đề cập các tồn tại, khuyết điểm, hạn chế. Cùng với đó, đề xuất quan điểm mới trong tìm kiếm nguồn lực cho đầu tư, mở rộng không gian phát triển, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Anh Thư