Thu ngân sách 7 tháng đạt 75,5 nghìn tỷ đồng

04/08/2014 10:03

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 75,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 497,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 75,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 497,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi thu từ dầu thô giảm 2,2% thì thu nội địa và thu xuất nhập khẩu đều tăng, lần lượt 16,8% và 13,3% so với cùng kì 2013. 

TIN LIÊN QUAN


 

Thu ngân sách 7 tháng đạt 75,5 nghìn tỷ đồng 1


Tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 92,72 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 7 tháng ước 585,89 nghìn tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2013. So với cùng kì 2013, chi trả nợ và viện trợ tăng có mức tăng cao nhất: 15,7% (72,51 nghìn tỷ đồng).

Trong khi đó, chi đầu tư phát triển 7 tháng chỉ tăng 6,9%; chi phát triển các sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tăng 11,5%. Bội chi NSNN tháng 7 ước 17,17 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng 88,53 nghìn tỷ bằng 39,5% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Thảo Nguyên